بازدید از بند جشوقان

بازدید از بند جشوقان درخصوص بررسی وضعیت شیر تخلیه ولزوم تخلیه رسوبات آن توسط مسئول واحد کوهپایه.کارگاه آموزش آشنائی با قوانین ومقررات منابع طبیعی با رویکرد گزارش نویسی وآموزش انتظامی

جلسه آموزشی یکروزه گزارش نویسی انتظامی ، تشخیص چوب و زغال جنگلی در محل سالن اجتماعات اداره کل  برگزار شد .

بزرگداشت روز جهانی خاک دراصفهان درعرصه های احیاء شده در دشت سجزی

بازدید اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان و تعدادی از دانشجویان.

عملیات کاشت نهال در دشت سگزی شهرستان اصفهان

 عملیات کاشت نهال در دشت سگزی شهرستان اصفهان با حضور فعال مردم و تشکلهای مردم نهاد و دانش آموزان انجام شد.


 
صفحه 7 از 31 << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>