کارگاه آموزشی آشنائی با قوانین ومقررات منابع طبیعی ویژه شوراهای اسلامی بخش در شهرستان اصفهان

دراین برنامه معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل مقررات ونحوه اجرای قانون مالکیت و حاکمیت دولت بر روی اراضی ملی را تشیریح کرد و سپس رئیس اداره حقوقی اداره کل نیز قوانین مرتبط را برای حاضرین کارگاه تشریح نمود .

 

میزگرد مطبوعاتی در محل خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران ( ایرانا ) در اصفهان

میز گرد مطبوعاتی در محل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ( ایرانا ) دراصفهان .
موضوع میز گرد گزارش اقدامات انجام شده در راستای مهار بیماری سالک در شهرستان اصفهان وهمچنین تبیین راهکارهای اجرائی در این زمینه.مانور آموزشی اطفاء حریق در عرصه های طبیعی اصفهان

مانور وکارگاه آشنائی ، پیشگیری واطفاء حریق در جنگل ها ومراتع با همکاری آزانس همکاری های بین المللی ژاپن با حضور مسئولان در منطقه سجزی


جلسه ستاد حوادث بخش کوهپایه شهرستان اصفهان با حضور آقای مهندس شیشه فروش

جلسه ستاد حوادث بخش کوهپایه شهرستان اصفهان با حضور آقای مهندس شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان ، معاون امور عمرانی فرمانداری شهرستان ومدیران استانی وشهرستان وبخشدار ودهیاران بخش کوهپایه وبن رود در بخشداری کوهپایه تشکیل شد .

 
صفحه 10 از 31 << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>