اجرای عملیات کمربند حفاظتی به طول 20 کیلومتر درمرز بین اراضی ملی ومستثنیات قانونی افراد در اجرای قانون موسوم به مراتع شرق سگزی

اجرای عملیات کمربند حفاظتی به طول 20 کیلومتر درمرز بین اراضی ملی ومستثنیات قانونی افراد در اجرای قانون موسوم به مراتع شرق سگزی

 

اجرای طرح مدیریت چرای دام درمراتع بخش کوهپایه شهرستان اصفهان

سرکشی ونظارت معاون اداره شهرستان به همراه فرمانده وعوامل یگان حفاظت شهرستان در مراتع بخش کوهپایه

 

نشست مشترک قاضی شعبه ویژه منابع طبیعی دادگستری استان اصفهان با رئیس وکارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اصفهان

نشست مشترک قاضی شعبه ویژه  منابع طبیعی دادگستری استان اصفهان با رئیس وکارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اصفهان

دراین برنامه اراضی ملی اطراف شهر اصفهان که بعضا دارای پرونده های اختلافی دراین شعبه می باشند .مورد معاینه قرار گرفت .

دیدار صمیمی معاونت برنامه ریزی و رئیس امور اداری اداره کل با پرسنل منابع طبیعی شهرستان اصفهان

دیدار صمیمی معاونت برنامه ریزی و رئیس اداره امور اداری اداره کل منابع طبیعی استان با پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اصفهان
به روایت تصویر

صفحه 1 از 21 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>